Stowrzyszenie Księgowych w Polsce
   Stowarzyszenie Księgowych
                w Polsce   ZUS
 


 Administracja Podatkowa
     Administracja Podatkowa 
        TAXI OTWOCK


          

                                                                  BIURO
                             RACHUNKOWO
                                      ROZLICZENIOWE
                                                            OTWOCK
        Strona główna            Oferta            Cennik            Kontakt            Linki
     
   Biuro Rachunkowo Rozliczeniowe                                            

    Szanowni Państwo
       W dobie światowej konkurencji w coraz większym stopniu liczy się, jakość pracy.
          Doskonalenie procesów zachodzących w Państwa Firmie może wspomóc coraz powszechniej stosowany
          outsourcing, czyli zlecanie firmie zewnętrznej usług niezwiązanych bezpośrednio z istotą Państwa
          działalności.
          Od 2000 roku wspomagamy naszych Klientów w dziedzinie dokumentacji i rozliczeń ZUS, obsługi
          kadr i płac, doradztwa kadrowego, rozliczeń PFRON i GUS.
 
                 Działamy szybko i solidnie. Zapewniamy też pełną dyskrecję przy realizacji projektów
                      Pragnąć przyczynić się do sukcesu Państwa Firmy, zapraszamy do współpracy!

       
         KORZYŚCI NASZYCH KLIENTÓW

  •   Możliwość przesunięcia priorytetów firmy z operacyjnych na strategiczne.
  •   Redukcja kosztów ponoszonych na zakup i aktualizację programu komputerowego,                         szkolenia pracowników, zakup periodyków tematycznych, urlopy pracowników działu kadr i płac.
  •   Zwiększenie motywacji i wydajności pracowników.
  •   Wdrożenie nowoczesnych i sprawdzonych w praktyce rozwiązań kadrowo - płacowych.
  •   Zapewnienie poufności wynagrodzeń.
  •   Optymalizacja bezpieczeństwa danych personalnych i płacowych.
  •   Weryfikacja i standaryzacja dokumentacji pracowniczej.
  •   Przekazanie odpowiedzialności przed ZUS i Urzędem Skarbowym.
  •   Znaczne ograniczenie spraw spornych między pracodawcą i pracownikiem.
  •   Gwarancja wysokiej jakości obsługi i zachowanie pełnej zgodności z prawem pracy regulacjami ZUS.
         Zapraszamy do współpracy.                                            BIURO RACHUNKOWO-ROZLICZENIOWE  OTWOCK
                                 05-400 Otwock Ul. Świderska 7
                                 biuroverte@wp.pl
                                 tel.+48 606 612 619 lub 22 779 50 27
                                 www.biuro-rachunkowo-rozliczeniowe.pl